May 2, 2017

Maarten Drost over Long Time Ago

“Lang geleden.

 

Eerst ruim drie minuten je zonden overdenken, wat is er terecht gekomen van je idealen?

Naast de Weltschmerz – en vastberaden zelfmoord te plegen bij de millennium overgang – , was er ook een soort overmoedig heerlijk naïef optimisme. Wij zouden de wereld veranderen. Uiteraard op onze voorwaarden. En nu, 30 jaar later, wat hebben we bereikt? We leven nog, de Schmerz heeft plaats gemaakt voor cynisme, plaatsvervangende schaamte en een drankprobleem. Dood gaan we waarschijnlijk door een ongecontroleerde vermenigvuldiging van cellen. Anderen prijzen dan wat we hebben bereikt.

We leven voort in onze kinderen, die we nota bene nooit zouden nemen. Lang geleden.

Hoe fantastisch is het dan drie minuten geheel in muzikale jaren tachtig stijl nog eenmaal die naïviteit te bezingen. Idealen zijn er om verwezenlijkt te worden. Ook de onbereikbare.

We doen ons best. Net als lang geleden.”