March 27, 2017

Carla over ‘don’t try to change me (little bird)’

Don’t Try to Change Me (Little Bird), een doordacht stuk meesterwerk.

 

Vanavond luisterde ik voor het eerst naar de song Little Bird. Ik vond het meeslepende gitaar spel geweldig en het trok me zodanig in de muziek dat ik stopte met waar ik mee bezig was en echt ging luisteren. Ik liet de tekst bezinken en dat raakte me. Het deed me terug denken aan iedere keer dat ik na langere of kortere reizen terug naar huis ging. Iedere keer vol met herinneringen aan mensen en avonturen waarvan ik zeker wist dat ik ze altijd speciaal zou blijven vinden. Maar iedere keer opnieuw ging ik weer op reis en werden de eerdere herinneringen vervangen door andere.

Belangrijk was dat ik reisde, landen bezocht en mensen leerde kennen. Niet vanwege de landen en de mensen zelf, maar doordat ik door de ervaringen mezelf leerde kennen. De herinneringen vervaagden, de relaties evenzo. Maar gevormd door culturen en mensen die mij raakten, bleef ik. En zoals een ieder ander, ik mag er zijn en het is goed. Don’t try to change me…

Don’t Try to Change Me (Little Bird), beschrijft voor mij de reis van het leven. Doordachte tekst, geweldige vocal en begeleidende muziek. Ik kijk er naar uit meer werk van deze artiesten te horen.

And in English

Don’t Try to Change Me (Little Bird), a sophisticated masterpiece.

Tonight I listened to the song Little Bird for the first time. I loved the guitar play that immediately drew me into the music, made me stop doing what I did and made me really listen. I let the words sink in and that was really touching for me. It reminded me of each and every time that I had returned home after longer or shorter travels, every time full of memories of people and adventures. At those times I was sure they would always remain special to me. However I went on travels again and again, and earlier memories got replace by others.

Important was that I did go, visited countries and connected to people. Not because of the countries and the people themselves, but because I got to know myself through the experiences. The memories faded, the relationships as well. But shaped by the cultures and people that touched me, I remained. And like everyone, I am, I can be and it is all right the way it is. Don’t try to change me…

Don’t Try to Change Me (Little Bird), for me describes the journey of life. Thoughtful texts, great vocal and accompanying music. I am looking forward to hearing more songs of these artists.